E-læring som redskab til at udvikle entreprenørskab hos studerende på IOOS Videreuddannelser

Hvordan kan vi ved hjælp af e-læring udfordre og stimulere studerende på videreuddannelserne til at anvende deres nye kompetencer, så de skaber værdi på deres arbejdspladser (transfer til praksis)? Hvilke redskaber vil være de bedste at anvende?

Tænker efter øvelserne, at vikan state med konkrete øvelser for at involvere de studerende + turde miste kontrollen og tro på, at læring foregår på mange måder.

 

Leave a Reply