Elevaktivering

Min udfordring er at eleverne ikke er aktive nok i forelæsningerne. Jeg oplever at være udbrændt efter i 2 timer at have været meget PÅ – for at få alle med – og for at sørge for alle de aktiviteter jeg i forvejen lægger ind i undervisningen. Derfor ønsker jeg ideer til og træning i implementering af forskellige læringsstile for at stimulere større grad af elevdeltagelse, gerne digitalt – herunder out-of-classroom forberedelse. Under spørgerunden er det blevet klart for mig, at mine kolleger har lignende udfordring – hvordan får vi gjort eleverne mere robuste og tage ansvar for egen læring, amtidig med at de lærer det faglige. En anden vinkel der er kommet på er at tolkning af målene skal tages i plenum idet, der evt er for høje tolknnger af de udstukne mål. Der skal skabes overensstemmelse så ambitionsniveauet passer med det mulige.

Leave a Reply