DiDaK sætter fokus på digitale kompetencer i gymnasiet

Hvordan skal vi arbejde med digitale kompetencer i gymnasieskolen? Aarhus Universitet har sammen med fem gymnasieskolers lærere og ledere udviklet undervisningsforløb med digitale teknologier som drivkraft. Resultatet af projektet DiDaK er en række udgivelser med nye formater for undervisning, beskrivelse af digitale kompetencer og bud på udvidede fagligheder. Gymnasiereformen, der …

Bliv inspireret af de pædagogiske formater

De pædagogiske formater er centrale i DiDaK-projektet. Disse blev givet som inspiration til visionsdagen som inspiration til undervisere og lærere i en midlertidig form. Formaterne skal skabe rammer for, hvordan gymnasielærere over hele landet kan udvikle undervisningsforløb, der indarbejder digitale kompetencer på tværs af fagligheder.

Nye formater skal skabe fælles sprog om digitale kompetencer i gymnasieskolen

En udfordring forbundet med at implementere digital dannelse i danske gymnasieskoler er, at både lærere og elever mangler et fælles sprog omkring digitale kompetencer. Den problemstilling ønsker forskere og deltagere fra DiDaK-projektet at imødekomme med udviklingen af 12 pædagogiske formater, der skal fungere som et samtaleobjekt til at bidrage til …

På vej til at etablere en digital skolekultur

I foråret 2017 påbegyndte Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier demonstrationsskoleprojektet DiDaK – Digital Dannelse og Kompetenceudvikling. Projektet er nu halvvejs, og forskerholdet gør status over centrale opmærksomhedspunkter med fokus på, hvad skolernes ledelser skal være bevidste om i arbejdet med etableringen af en digital skolekultur og forankringen af digitale …

Erfarne og nye lærere udveksler viden om digitale kompetencer

En essentiel del af det igangværende DiDaK-projekt i gymnasieskolen er at dele de udviklede pædagogiske formater med kolleger og fagfæller. Det blev der konkret taget hul på på workshoppen 9. august, hvor skoleledere fra de deltagende skoler stod for slagets gang, og hvor nye deltagere blev budt velkommen.

Teknologi som forstærker i undervisningen

Hvorfor skal eleverne være reflekterende praktikere? Og hvad kan de nye digitale kompetencer egentlig tilføje til den nuværende praksis? Forskerne i projektet DiDAK forholder sig til seneste workshop med udgangspunkt i de diskussioner, som deltagerne havde på dagen.  På workshop 2 af DiDak-projektet er det blevet sat spørgsmålstegn på, hvorfor …

Pædagogiske formater skal ud og arbejde i praksis

Forskningsgruppen omkring DiDaK-projektet diskuterer, hvordan skal man forstå et pædagogisk format og hvad vi kan bruge det til. Her anbefaler forskerne, at formaterne skal prøves af ude på skolerne og videreudvikles skolerne og forskerne imellem. Et pædagogisk format er en overordnet rammesætning for et undervisningsforløb. Det er dog ikke så …