Fire digitale kompetenceområder: Produktive kompetencer

Produktive kompetencer i en digital tidsalder forudsætter evnen til at afkode og anvende en bred vifte af semiotiske ressourcer samt evnen til at mestre de tilknyttede genrer og praksisser. Produktive kompetencer indebærer en evne til at bidrage kreativt til formidlingsmæssige digitale produktioner i faglige sammenhænge. Nye formater og kompetencer Produktive …

Fire digitale kompetenceområder: Deltagelseskompetencer

Deltagelseskompetencer kan i første omgang udfoldes i rammen af klasseværelset, hvor det overordnede formål er at forberede eleverne til at blive aktive, ansvarlige og bidragende medborgere. Dermed indeholder deltagelseskompetencer både evnen til at samarbejde, kommunikere og indgå i dialog – men også bredere kompetencer om at indgå i online deltagelseskulturer. …

Læs om de digitale kompetenceområder

Forskere på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier udgiver DiDak-projektets foreløbige desk research, der samler definitioner og nationale og internationale erfaringer på området. Forskere på CUDiM har samlet forskellig forskning, definitioner og erfaringer omkring digitale kompetencer og digital dannelse. Det bliver nu udgivet digitalt som en publikation, der kan være …

Fire digitale kompetenceområder: Operationelle kompetencer

Operationelle kompetencer har som udgangspunkt et element af færdigheder. Samtidig indeholder dette kompetenceomåde det perspektiv, at teknologierne, hvis det er anvendt kompetent og reflekterende, kan bidrage til at styrke elevernes handlekompetencer – og i nogle forståelser også deres “tænkning” eller kognitive kapaciteter. Personlige læringsmiljøer Begrebet om ’personlige læringsmiljøer’ betegner de …

Fire digitale kompetenceområder: Informationskompetencer

Hovedpersonerne i den populære tv-serie Skam søger på nettet efter svar på de mest brændende spørgsmål i deres liv, som fx seksuel identitet, religion og voldtægt. Søgemaskiner fjerner de psykologiske omkostninger, som er forbundet med at stille vanskelige spørgsmål til andre mennesker og er dermed en befriende teknologi. Men hvor …

Fire områder for digitale kompetencer?

Et af målene med DiDaK-projektet er at udvikle et sprog for at tale om digitale kompetencer og digital dannelse i gymnasieskolen. Der findes en række forskellige måder at beskrive digitale kompetencer og digital dannelse på, men ikke en entydig definition. I projektet vil vi anvende følgende fire overordnede kompetenceområder som …

Fem gymnasier udvalgt til undervisningsministeriets forskningsprojekt DiDaK

I foråret blev de første spadestik til demonstrationsskoleprojektet DiDaK taget på initiativ fra Styrelsen for IT og Læring. Under udførelse af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier er 5 demonstrationsskoler nu blevet udvalgt, og projektet er for alvor påbegyndt. Hvordan ser arbejdet med digital dannelse ud i gymnasieskolen, og hvordan …

Nyt forskningsprojekt samler viden om succesfuld brug af it og digitale læremidler på gymnasier

Som en del af at imødekomme den seneste gymnasiereform igangsætter Styrelsen for It og Læring (STIL) et demonstrationsskoleprojekt med aktionsforskning, som har fokus på at opbygge og indsamle viden og erfaringer på gymnasier, der anvender it og digitale læremidler innovativt og succesfuldt. 5 gymnasier udvælges som demonstrationsskoler og følges, når …