Den digitale medierevolution kræver nye normer – også for undervisning

Deltagerne i DiDaK-projektet ’Digital Dannelse og Kompetenceudvikling’ fik perspektiver udefra til fjerde og sidste workshop den 10. oktober 2018. Lektor i Medievidenskab Jesper Tække bidrog til diskussionerne om digital dannelse og skolepraksis med blandt andet Teorien om de tre bølger og forholdet mellem digitale mediepraksisser og almendannelse.

Nye formater skal skabe fælles sprog om digitale kompetencer i gymnasieskolen

En udfordring forbundet med at implementere digital dannelse i danske gymnasieskoler er, at både lærere og elever mangler et fælles sprog omkring digitale kompetencer. Den problemstilling ønsker forskere og deltagere fra DiDaK-projektet at imødekomme med udviklingen af 12 pædagogiske formater, der skal fungere som et samtaleobjekt til at bidrage til …

På vej til at etablere en digital skolekultur

I foråret 2017 påbegyndte Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier demonstrationsskoleprojektet DiDaK – Digital Dannelse og Kompetenceudvikling. Projektet er nu halvvejs, og forskerholdet gør status over centrale opmærksomhedspunkter med fokus på, hvad skolernes ledelser skal være bevidste om i arbejdet med etableringen af en digital skolekultur og forankringen af digitale …

Erfarne og nye lærere udveksler viden om digitale kompetencer

En essentiel del af det igangværende DiDaK-projekt i gymnasieskolen er at dele de udviklede pædagogiske formater med kolleger og fagfæller. Det blev der konkret taget hul på på workshoppen 9. august, hvor skoleledere fra de deltagende skoler stod for slagets gang, og hvor nye deltagere blev budt velkommen.

Teknologi som forstærker i undervisningen

Hvorfor skal eleverne være reflekterende praktikere? Og hvad kan de nye digitale kompetencer egentlig tilføje til den nuværende praksis? Forskerne i projektet DiDAK forholder sig til seneste workshop med udgangspunkt i de diskussioner, som deltagerne havde på dagen.  På workshop 2 af DiDak-projektet er det blevet sat spørgsmålstegn på, hvorfor …

Skal vi have en sluk-knap for internettet?

Elevernes syn på undervisning og it-forstyrrelser blev diskuteret til DiDak-workshoppen, hvor professor Helle Mathiasen fremlagde resultater fra tidligere nationale gymnasieforskningsprojekter.  Hvordan opfatter eleverne selv teknologier i undervisningen, og hvordan forholder de sig til god undervisning i gymnasieskolen? Det var nogle af de spørgsmål, som Helle Mathiasen, professor på Københavns Universitet, …

Pædagogiske formater skal ud og arbejde i praksis

Forskningsgruppen omkring DiDaK-projektet diskuterer, hvordan skal man forstå et pædagogisk format og hvad vi kan bruge det til. Her anbefaler forskerne, at formaterne skal prøves af ude på skolerne og videreudvikles skolerne og forskerne imellem. Et pædagogisk format er en overordnet rammesætning for et undervisningsforløb. Det er dog ikke så …

Designing productive experiences for online inquiry – Webinar med Carita Kiili

Carita Kiili fra Oslo Universitet forsker i “digital literacies” – hvilket både rummer begreberne digitale dannelse og digitale kompetencer. Webinaret har særlig fokus på online undersøgelser, online læsning og samarbejde.  Vær med den 6. Februar 2018 kl. 15.00-16.30 når Carita Killi fra Oslo Universitet i forbindelse med DiDaK-projektet afholder webinar om digital dannelse …

Skoler fastlægger visioner for arbejde med digital dannelse

I løbet af den forgangne måned er der afholdt visionsdage på hver af de fem demonstrationsskoler i DiDaK-projektet. Visionsdagene er blevet brugt på at fastlægge skolernes visioner for at arbejde med digital dannelse, digitale kompetencer og en digital skolekultur. De fem udvalgte skoler har nedsat en arbejdsgruppe bestående af både …