Begynd arbejdet med digitale kompetencer med tre videoer

Få et hurtigt indblik i digitale kompetencer fra gymnasieprojektet DiDaK. I tre videoer giver forskningsleder Christian Dalsgaard en introduktion til kompetenceområderne, den faglige anvendelse af digitale teknologier og de tilhørende pædagogiske formater, der kan bruges direkte i undervisningen. 

Digitale kompetencer kan dække over en lang række af meget forskellige kompetencer – fra nogle meget specifikke tekniske færdigheder til kritisk og refleksiv håndtering af internettet som en vidensressource.”

Sådan indleder forskningsleder og lektor Christian Dalsgaard den første af tre videoer om digitale kompetencer lavet på baggrund af det nyligt afsluttede DiDaK-projekt. Projektet har undersøgt digitale kompetencer inden for en række gymnasiale fag. I projektet har CUDiM sammen med lærere på fem gymnasieskoler udarbejdet en række pædagogiske formater, der kan indarbejde digitale kompetencer direkte i fagene.

“Overordnet skelner vi mellem tre digitale kompetenceområder: Informationskompetencer, produktionskompetencer og deltagelseskompetencer. De tre områder peger på forskellige sider af digitale kompetencer, men der er også overlap mellem dem – og i konkrete undervisningspraksisser vil flere kompetenceområder være i spil på samme tid,” fortæller Christian Dalsgaard i den første video, der introducerer til en begrebslig afgrænsning af tre digitale kompetenceområder.

Se videoen om Digitale kompetenceområder

 

Figur hjælper med sætte ord på specifikke kompetencer

“Vi kan se, at lærere arbejder med digitale teknologier i spændingsfeltet mellem deres kernefaglighed, didaktik og en digital faglighed,”fortæller Christian Dalsgaard og peger på, at de tre perspektiver rummer meget forskellige anvendelser af digitale teknologier i undervisningen. 

For eksempel oplever nogle gymnasielærere, at brugen af digitale teknologier kan resultere i uhensigtsmæssigt undervisning. Erfaringerne fra projektet viser, at det ofte er tilfældet, når de digitale teknologier bruges uden at være koblet til kernefagligheden. 

Figuren i videoen herunder er at etablere en dialog mellem kernefaglige områder og begreber fra en digital faglighed. Her kunne et eksempel ifølge Christian Dalsgaard være, at man som historielærer sætter et vigtigt begreb som “kildekritik” fra historiefaget i dialog med begreber som søgemaskiner, hjemmesider, databaser og algoritmer.

Se videoen om Faglig anvendelse af digitale teknologier

Forankring sker med pædagogiske formater

Den sidste video præsenterer en tilgang til, hvordan man på skoler kan arbejde med at indarbejde digitale kompetencer i undervisningsforløb. 

Christian Dalsgaard pointe er, at arbejdet med pædagogiske formater kan være en måde at begynde arbejdet med digitale kompetencer på organisatorisk plan. Det kan samtidig være en effektiv måde at vidensdele og forankre kompetencerne i skolens pædagogiske arbejde. 

Alle formater tager afsæt i en dialog mellem kernefaglighed og digital faglighed. Pædagogiske formater er ikke færdige undervisningsforløb, men er ressourcer, der giver input til og rammesætter lærernes arbejde med specifikke digitale kompetencer.

Pædagogiske formater for digitale kompetencer i undervisningen

Leave a Reply