Video: Lærerens arbejde med digitale kompetencer i Engelsk og Matematik

Hvordan arbejder vi konkret med digitale kompetencer i gymnasieskolens fag? Aarhus Universitet har sammen med fem gymnasieskolers lærere og ledere udviklet undervisningsforløb med digitale teknologier som drivkraft. Se lærernes egne bud på konkrete undervisningsaktiviteter og overvejelser om digitale kompetencer i videoen. 

“Sproget på de digitale medier er typisk på engelsk, og der ligger en masse kompetencer i at blive konfronteret med de medier. Så jeg synes, at deltagelseskompetencer og arbejdet med digital dannelse spillede rigtigt fint sammen med engelskfagets faglige mål,” fortæller Engelsklærer på Aarhus HF og VUC, Mikkel Kryel, der har deltaget i DiDaK-projektet. 

Projektet DiDaK – Digital Dannelse og Kompetenceudvikling er blevet gennemført i perioden 2017-19 og omdrejningspunktet har været at integrere digitale kompetencer i den konkrete undervisning. Forskerne har set, hvordan udviklingsforløbet også har påvirket de specifikke fagligheder, som flere steder er blevet udvidet med nye elementer. 

Udvidelsen af fagligheden kommer til udtryk i alle fire kompetenceområder, fx i forhold til deltagelseskompetencer i Engelsk-faget, hvor tekstanalyse og tekstproduktion blev suppleret af ageren på sociale medier og diskussioner på netfora. Eleverne vil kunne få kompetencer i at deltage i online diskussioner, at debattere og skabe en konstruktiv dialog online. 

Digitale kompetencer er nødvendige i Engelsk og Matematik

“Eleverne skal opbygge en bevidsthed om, hvad deres formål er, hvem deres modtagergruppe er og hvordan de argumenterer bedst. Sproget på de digitale medier er typisk på engelsk, og der ligger en masse kompetencer i at blive konfronteret med de medier. Så jeg synes, at arbejdet med digital dannelse spillede rigtigt fint sammen med engelskfagets faglige mål,” fortæller Mikkel Kryel. 

Klavs Frisdahl underviser i Matematik på Køge Gymnasium og har også deltaget i DiDaK-projektet. Han påpeger, at det er en udfordring at arbejde med digitale kompetencer, da meget bliver taget for givet i undervisningssituationerne.

“Vi forventer, at eleverne kan bruge deres computer, at de har adgang til nettet og andre lavpraktiske ting. Vi har ikke tid til at lære eleverne disse ting, men vi bruger noget tid på at opbygge en ansvarlighed, men i udgangspunktet forventer vi, at eleverne kan finde ud af at bruge deres computer til det, som vi kræver af dem,” fortæller han. 

Se og hør hele interviewet med de to lærere om digitale kompetencer:

Leave a Reply