Hør lærernes egne bud på arbejdet med digitale kompetencer i Geografi og Idræt

De digitale kompetencer har være på skemaet på Aarhus HF og VUC og på Køge Gymnasium i løbet af de seneste år gennem projektet DiDaK, som Aarhus Universitet har kørt. I Idræt har eleverne filmet deres spydkast, mens de i Geografi har hentet data om BNP og fødselsrater ned for at præsentere det online. Se interview med lærerne.  

Hvordan skal arbejder vi konkret med digitale kompetencer i gymnasieskolens fag? Aarhus Universitet har sammen med fem gymnasieskolers lærere og ledere udviklet undervisningsforløb med digitale teknologier som drivkraft. 

Projektet DiDaK – Digital Dannelse og Kompetenceudvikling er blevet gennemført i perioden 2017-19 og omdrejningspunktet har været at integrere digitale kompetencer i den konkrete undervisning. Forskerne har set, hvordan udviklingsforløbet også har påvirket de specifikke fagligheder, som flere steder er blevet udvidet med nye elementer. 

Den måde som jeg har arbejdet med digitale kompetencer på i Geografi, er især med en tanke på, at kursisterne skal være aktive. Det er dem, der skal arbejde,” fortæller Jesper Raunholt Christensen, Geografilærer på Aarhus HF og VUC. 

Ifølge ham skal der laves en kritisk vurdering af hvilke digitale værktøjer, der giver mening i det specifikke fag, og hvad kan det give af kompetencer til eleverne – også på tværs af fag. 

“Vi havde for eksempel et tværfagligt projekt, hvor kursisterne opdagede, at de kunne benytte Google Sheets til grafer i samfundsfag. Så de opdager også, at nogle af værktøjerne kan gå på tværs af fag og det motiverer,” fortæller han.

Fokus på idrætsfærdigheder med video

Idrætslærer Jakob Moesby Andersen fra Køge Gymnasium har også deltaget i DiDaK-projektet, og påpeger, at det også ligger som et krav i bekendtgørelsen, at der skal være noget digitalt i undervisningen. Her har det været oplagt at bruge videomateriale som en større del af ens idrætsundervisning. 

“Man kan optage i fornuftig kvalitet, så man sagtens kan se de kropslige færdigheder, der er i spil – og dels også mulighederne for at dele videoerne relativt nemt med hinanden, men også til når de skal lave de færdige afleveringer,” fortæller han og giver et eksempel på brugen af video i undervisningen: 

“De har konkret skulle arbejde med de praktiske færdigheder i en periode, og så har de fx i deres arbejde med spydkast skulle forbedre deres færdigheder og de har undervejs skulle tage nogle videobilleder af deres færdige spydkast og nogle af de øvelser, der er til at forbedre spydkastet. Der skulle gerne være et udgangspunkt for, hvad deres færdigheder her i disciplinen og så skulle der gerne være et slutbillede, så man kan se en udvikling af deres kropslige kompetencer,” pointerer han.

Se og hør hele interviewet med de to lærere om digitale kompetencer:

 

 

Leave a Reply