Bliv inspireret af de pædagogiske formater

De pædagogiske formater er centrale i DiDaK-projektet. Disse blev givet som inspiration til visionsdagen som inspiration til undervisere og lærere i en midlertidig form. Formaterne skal skabe rammer for, hvordan gymnasielærere over hele landet kan udvikle undervisningsforløb, der indarbejder digitale kompetencer på tværs af fagligheder.

På baggrund af deltagernes arbejde i DiDaK-projektet indtil videre har forskningsgruppen udviklet 12 midlertidige pædagogiske formater, som deltagerne i den sidste del af forløbet tester og justerer. 

De pædagogiske formater er stadig i udvikling og udkommer i en opdateret version senere på året. Dog kan alle interesserede allerede nu benytte hæftet som inspiration til egen undervisning og udvikling på skolen.

Hæftet er opbygget omkring fire grundlæggende kompetencer inden for digital dannelsesfeltet: Produktion, Samarbejde, Undersøgelser på Nettet og Dialog og Deltagelse. Hvert tema har tre konkrete formater, som beskriver en undervisningssituation og løsningen til at integrere digitale medier ind i denne. De fleste formater er beskrevet uden en konkret faglighed for øje, så man som underviser selv kan tone det i forhold til egen faglige undervisning – dog er visse formater oplagte til fx sprogfag, samfundsfag eller kemi pga. den specifikke udformning af inspirationsmaterialet.

Læs og download de midlertidige pædagogiske formater her.

Screen Shot 2018-10-01 at 15.38.33

One Comment

  1. Pingback: Visionsdag: Fra elevers digitale instinkter til ekspertadfærd – DiDak

Leave a Reply