Nye formater skal skabe fælles sprog om digitale kompetencer i gymnasieskolen

En udfordring forbundet med at implementere digital dannelse i danske gymnasieskoler er, at både lærere og elever mangler et fælles sprog omkring digitale kompetencer. Den problemstilling ønsker forskere og deltagere fra DiDaK-projektet at imødekomme med udviklingen af 12 pædagogiske formater, der skal fungere som et samtaleobjekt til at bidrage til en fælles forståelse af digitale kompetencer.

Aktionsforskningsprojektet DiDaK (Digital Dannelse og Kompetenceudvikling i gymnasieskolen) sætter fokus på implementeringen af digitale kompetencer i fagene i gymnasieskolen, og det er på baggrund af deltagernes arbejde i projektet, at forskningsgruppen har udviklet 12 pædagogiske formater. Formaterne skal skabe rammer for, hvordan gymnasielærere over hele landet kan udvikle undervisningsforløb, der indarbejder digitale kompetencer på tværs af fagligheder.

De 12 pædagogiske formater kan inddeles under fire overordnede temaer, der omhandler undersøgelser på nettet, produktion, samarbejde samt dialog og deltagelse. Formaterne kan dermed fx inspirere til at undervise i, hvordan elever finder vej i informationsstrømmen, giver peer-feedback online eller deltager sagligt i en demokratisk, digital debat.

Digitale kompetenceområder

De fire overordnede temaer, som formaterne kan inddeles under, udspringer oprindeligt af de fire digitale kompetenceområder fra gymnasiereformen, som skal implementeres i danske gymnasielæreres praksis. De digitale kompetenceområder er centrale i DiDaK-projektet, der netop har som formål at afdække og udforske, hvordan kompetenceområderne implementeres succesfuldt. De 12 pædagogiske formater er dermed generaliseringer, som er lavet ud fra det arbejde deltager udfører i praksis på skolerne.

“Formaterne skal gerne give andre lærere idéer til, hvordan de kan arbejde med digitale kompetencer på forskellige måder. Samtidig er det hensigten, at formaterne kan bidrage til at etablere et fælles sprog blandt lærere, ledere og elever om, hvad digitale kompetencer er, og hvordan de ser ud i undervisningen”, fortæller Christian Dalsgaard, der er forskningsleder i DiDaK-projektet.

Et fælles sprog

De pædagogiske formater kan fungere som fælles samtaleobjekter mellem lærere og ledere – og på sigt også elever – på gymnasieskolerne i projektet. Dermed får man på skolerne et fælles udgangspunkt for dialog omkring og forhandling af digitale kompetencer. Det er dog ikke kun deltagerne i DiDaK-projektet, der skal have glæde af formaterne, forklarer Christian Dalsgaard.

“Vi planlægger at udgive de ”endelige” pædagogiske formater som inspiration til andre skoler. I øjeblikket arbejder vi på at kunne udgive en publikation, der ud over formater også har eksempler på undervisningsforløb, der sætter fokus på elevernes digitale kompetencer på tværs af fag”, uddyber han.

Inden formaterne udbredes til alle landets gymnasieskoler, skal de afprøves i praksis på deltagerskolerne, hvor nye lærere i projektet skal arbejde med de pædagogiske formater. Mens vi venter på det endelige resultat, kan du finde og forhåbentlig blive inspireret af det midlertidige udkast til formaterne, som lærerne på deltagerskolerne arbejder med lige nu. Du finder de midlertidige pædagogiske formater her.

Læs mere:

Leave a Reply