På vej til at etablere en digital skolekultur

I foråret 2017 påbegyndte Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier demonstrationsskoleprojektet DiDaK – Digital Dannelse og Kompetenceudvikling. Projektet er nu halvvejs, og forskerholdet gør status over centrale opmærksomhedspunkter med fokus på, hvad skolernes ledelser skal være bevidste om i arbejdet med etableringen af en digital skolekultur og forankringen af digitale kompetencer i fagene.

DiDaK-projektet, der har til formål at udvikle og implementere digitale kompetencer i fagene på fem gymnasieskoler, er halvvejs gennem de planlagte aktiviteter. I den første del af projektet er gennemført visionsdage på hver af de fem skoler, workshops på Aarhus Universitet og skolebesøg med observationer af undervisning samt interviews med elever, lærere og leder på alle skoler.

Gennem første halvdel af DiDaK-projektet har både forskere og skoler gjort sig erfaringer, som har informeret forskerholdets formulering af fire særlige opmærksomhedspunkter. Disse opmærksomhedspunkter skal de fem skolers ledelser være bevidste om i projektets videre forløb, hvor de skal arbejde videre med at etablere en digital skolekultur, samtidig med at digitale kompetencer forankres i fagene.

Hvad er digitale kompetencer?

På trods af at eleverne i projektet er vokset op med digitale medier i alle afskygninger, har første del af projektet vist, at eleverne ikke nødvendigvis besidder stærke digitale kompetencer, som de kan reflektere over og anvende i en faglig kontekst. Et fællestræk for eleverne på alle fem skoler er, at de fleste mangler begreber til at kunne reflektere over deres digitale kompetencer. Derfor vil der i anden halvdel af projektet blive sat fokus på, hvordan elevernes teoretiske, kritiske og refleksive tilgang til digitale teknologier styrkes.

Derudover har første halvdel af projektet vist, at lærernes egen bevidsthed om, hvordan de bruger teknologi i undervisning er væsentlig for, hvordan eleverne arbejder med digitale kompetencer. Der er forskel på, om læreren bruger teknologi som middel til læring, komplementær faglighed eller som et påklistret element i undervisningen. Især den komplementære faglighed er vanskelig, og derfor sætter projektet fremover fokus på, hvordan den komplementære faglighed kan se ud inden for de forskellige fag.

Et fælles sprog

Hvis lærerne på de fem skoler skal nå i mål med at indarbejde digitale kompetencer på deres fag og skoler, er det afgørende, at der etableres et fælles sprog om digitale kompetencer lærerne imellem. I den forbindelse skal lærerne i projektet overveje og arbejde med, hvilke begreber der er centrale i et fælles ordforråd omhandlende digitale kompetencer.

Derudover arbejder forskerteamet lige nu på at udarbejde en række pædagogiske formater, der kan fungere som et fælles tredje mellem lærere, elever og ledere til institutionel forankring af en digital skolekultur. De pædagogiske formater skal afprøves i den sidste del af projektet, og på baggrund heraf tilpasses og justeres, så de kan bruges af skoler uden for projektet til at etablere en digital skolekultur, hvor der er fokus på digitale kompetencer i fagene. De pædagogiske formater skal dermed bidrage til at sikre erfaringsdeling med andre skoler efter projektets afslutning.

Læs mere:

One Comment

  1. Pingback: Nye formater skal skabe fælles sprog om digitale kompetencer i gymnasieskolen – DiDak

Leave a Reply