Det tredje sprog som undervisningsform

Jeg møder Alice Brunsnæs igen. Hun er assistent teacher på dagnæsskolen, men underviser fra Nairobi igennem Skype. Vi taler sammen om at være underviser på den måde og hvad det kræver af hende. Hende og jeg har talt en del sammen om Skype som det tredje sprog. Vi kommer igen omkring kombinationen af at bruge objekter, tegne og vise tegninger på skærmen, bruge hænderne til at gestikulere – som en del af kommunikationen, denne gang taler hun også om at fokusere. Hun taler om en bevidsthed om at hun kommunikerer som underviser igennem et bestemt medie med et bestemt formål. Det tredje sprog er handler ikke kun om gestikulere foran en skærm, men kobles til hendes forberedelser og de aktiviteter, hun mener, at det er en god ide, at eleverne gennemfører. Her bliver hun mere end den assistent, der gennemfører det, som lærerne på Dagnæsskolen ønsker. Hun træder også i karakter som lærer med særlige metoder.

Se videoen og følg hendes reflektioner. De kan bruges til din egen praksis

Se mere om, hvordan Alice bruger skype i fjernundervisning her.