Hvordan kan laboratorieforsøg formidles online?

Refleksioner over en mulig praksis

Det er ikke helt enkelt at omsætte et laboratorieforsøg, der fungerer i et almindeligt laboratorium i et klasseværelse til noget der også skal kommunikeres til andre over nettet. Det skal tænkes igennem, hvordan kameraet skal bruges, hvordan Skype og andre synkrone kommunikationskanaler skal fungere og hvordan man kan kombinere det synkrone og det asynkrone. Øvelser og rækkefølger skal justeres og måske ændres, fordi forsøget skal fungere i en ny kontekst i et samarbejde med nogle, der befinder sig et andet sted i Danmark eller i resten af verden. Laboratorieforsøget er i forvejen tænkt ind til at fungere i et fysisk rum i et klasseværelse og skal pludselig også fungere i mødet med andre klasseværelser. Denne tekst og video er tænkt som eksempler på og inspiration til, hvordan disse udfordringer kan mødes.

Live-optagelse

Det ser faktisk ud til, at det at filme et forsøg, så det kan ses bagefter og filme det live, kan gøres på samme måde. Hvis man f.eks. lader børn og lærere gennemføre forsøget og fortælle om det som om det var en almindelig fremlægning i et klasseværelse, kan man gøre følgende: Man kan lave en optagelse med kameraet, hvor dem, der skal fremlægge demonstrerer og fortæller til kameraet og den, der holder kameraet. Selve kameraet bruges mobilt og følger forsøget og fremlæggerne på i en dokumentarisk stil, der går tæt på hvad der foregår.

Optagelsen kan gentages og forbedres og lægges ud på nettet og fungerer samtidig som en øvelse inden børn og lærere viser forsøget live til nogle andre et andet sted.

På den måde har man både live-fremlæggelsen, hvor dem der ser forsøget kan stille spørgsmål og en optagelse, hvor alle kan kigge nærmere på hvordan et forsøg kan gennemføres, med hvilke materialer og i hvilken rækkefølge. Optagelsen lagt ud på nettet, bliver hermed en DIY-video, som andre kan bruge som guide, når det passer dem og anvende til selv at lave det samme eller lignende forsøg. Underviseren kan anvende en sådan video til et fælles oplæg i klassen eller arbejdet i grupper. Alt dette kan kombineres med at chatte sammen om forsøget på et socialt medie og med at lægge nye optagelser ud på en fælles online tjeneste og bruge det til at lave en forbedret og fælles formidling af forsøget. På den måde kommer alle igennem at gennemføre og formidle forsøget adskillige gange.

Når kameraet er mobilt

Et mobilt kamera, der følger personer, processer og materialer, er væsentligt, fordi det rent faktisk følger det, der foregår i et forsøg, sådan som forsøget skal gennemføres. Det bliver langt enklere at gennemføre forsøgets faser, som man ville gøre det uden kamera eller uden tanke på at vise det online. Selvfølgelig er laboratorieforsøg ikke ens med hensyn til hvor meget de fylder på et bord eller i et rum eller hvor lang tid, et forsøg tager at gennemføre, men pointen er, at det primært er kameraet og kamerabevægelserne, der skal indrettes efter hvad der tjener formidlingen bedst. Hvis det er nødvendigt at filme helt tæt på for at se en detalje, for derefter at gå baglæns for at vise et overblik for derefter at følge en hånd, der holder noget, ja, så er det det, der skal til for at formidle forsøget i én samlet optagelse.

Kameraet, livesending og den efterfølgende redigering kan fungere som en støtte og ikke en forhindring. Kommunikationen behøver ikke primært at foregå over en stor stationær skærm, som alle skal følge med på.

Fremlægningen i et klasseværelse, der skal formidles i et digitalt medie, bliver med brugen af videooptagelser, videoredigering og løbende kommunikation over sociale medier i grupper kun én af flere muligheder. Grupper af børn kan undervejs i gennemførelsen af forsøget tale om forsøget og lave korte optagelser for at vise hinanden, hvordan dele af forsøget kan lade sig gøre. Så snart noget er optaget og lagt op, så ligger det som en ressource, der kan anvendes af hvem som helst når som helst. Det bliver muligt at kombinere synkron kommunikation med asynkron kommunikation.

Forsøg på nettet

Endnu en mulighed ville være, at anvende laboratorieforsøg, der foregik på nettet, i f.eks. Minecraft eller en tjeneste, hvor forsøg simuleres.  Fordelen ved sådanne  muligheder er, at disse tjenester kan nås alle steder fra via en netforbindelse og der eksisterer en række på forhånd definerede regler for hvordan et forsøg gennemføres. Det kunne kombineres med at lave forsøgene selv, lave videoer og chatte om dem. Et laboratorieforsøg simuleret på nettet behøver altså ikke stå alene, men kan indgå i en kombination af forskellige måder at kommunikere på om forsøget.

Hvis Minecraft var eksemplet kunne kommunikationen både være inde i selve Minecraft omkring det, der bygges og igennem forskellige former for chat samtidig om det, der bygges.

Alt dette er noget, som lærere, assistenter, børn og andre skal aftale, afprøve og revidere undervejs i et forløb for at få kommunikationen til at fungere. Hvis ikke der løbende aftales, afprøves og revideres, så risikerer kommunikationen ikke at fungere og gennemførelsen og formidlingen af et laboratorieforsøg fungerer dermed heller ikke.

Forslag til en rækkefølge

Videoen, der følger denne tekst er bygget op efter en mulig rækkefølge for nogle få  undervisningsgange, men kan udvides til flere:

 1. Gennemgå emnets teori (optages)
 2. Forstå forsøget
 3. Udfør forsøget (optages)
 4. Forklar forsøget (optages)
 5. Forbered præsentation af forsøget
 6. Præsenter forsøget
  1. mulighed 1: optag præsentationen
  2. mulighed 2: præsenter online
 7. Evt. sammenklip en guide

En digital mødeplads

Den ovenstående rækkefølge kan tænkes ind i en mødeplads mellem flere partnere, der er optagede af eller bliver optagede af en fælles udfordring og undersøger det igennem flere former for kommunikation: en digital mødeplads, hvor alle har mulighed for at tale om forsøget, gennemføre forsøget, producere materialer om forsøget og formidle forsøget.