Mødet mellem lærere og assistenter

Forsøgsprojektet ASSIST handler om fjernundervisning med et særligt fokus på mødet mellem lærere og assistenter, som via digitale medier samarbejder på tværs af skoler. Projektet udspringer af ønsket om at udkantsområder i Danmark skal sikres den relevante undervisning i forskellige fag, selvom det kan være vanskeligt at skaffe fagligt uddannet personale. Den enkelte skole og den enkelte lærer skal altså arbejde tæt sammen med andre skoler i lokalområdet, nationalt og i sidste ende globalt.

Allerede nu er diskussionen, om hvem assistenterne kan være og hvordan samarbejdet skal foregå, godt i gang mellem deltagerne i projektet. Det kan formuleres som en række spørgsmål:

Hvem kan være assistenter?

Det kan både være elever, lærere, borgere, andre faglærere, forskere og andre faggrupper i og uden for den enkelte skole. En væsentlig refleksion blandt projektdeltagerne er allerede nu, at alle kan være både assistenter og lærere i det konkrete samarbejde helt afhængig af situationen. Børn, borgere og andre kan have en viden og kunnen på et felt, hvor faglæreren ikke har det. De kan vide og mene noget om et emne, de kan have en holdning til og viden om pædagogiske processer og forskellige erfaringer med kommunikation gennem digitale medier. Læreren selv kan i det praktiske pædagogiske arbejde selv helt bevidst skifte position alt efter hvad der gavner en elevs læringsproces. Læreren kan både være den, som viser at han eller hun kan og ved noget, men altså også holde det tilbage, fordi eleven selv skal have muligheden for at finde svarene.

Hvordan aftaler vi et godt samarbejde?

Det viser sig også, at det nødvendigt at give tid til praktiske aftaler og løbende vurderinger af forløb og aktiviteter på tværs af skoler, assistenter og lærere. Man skal som en reflekterende praktiker se forløbet og samarbejdet udefra og eksempelvis stille følgende spørgsmål:

  • Hvad skal vi snakke om på forhånd og reflektere over undervejs for at få samarbejdet mellem de mange partnere til at fungere godt?
  • Hvem støtter hvem i hvad og hvornår?
  • Hvad siger vi til hinanden? Hvad viser vi til hinanden? Hvilken viden og kunnen producerer vi sammen?
  • Hvem ved og kan hvad – og hvordan gives denne viden og kunnen videre til nogle andre, der endnu ikke ved og kan dette?
  • Hvad ved og kan de implicerede partnere om pædagogik og kommunikation – og hvordan får det indflydelse på samarbejdet?
  • Hvordan kan en lærer eller assistent på en skole også være lærer eller assistent for nogen på en anden skole?

Hvad rolle spiller teknologierne?

De teknologier, man arbejder med i de enkelte projekter kan være en støtte – eller en hindring for et godt samarbejde mellem to eller flere partnere, som mødes. Ikke kun fordi de måske ikke virker, eller fordi deltagerne endnu ikke har erfaringer nok med teknologierne, men også fordi teknologierne er med til at bestemme, hvordan vi arbejder sammen på tværs af tid og sted. Teknologien er i den forstand også en assistent og en rammesætter, som styrer medmindre teknologien udfordres eller brugen af den forandres. Læreren og assistenten er som de reflekterende praktikere væsentlige for teknologien, hvilket giver anledning til endnu et par spørgsmål:

  • Hvordan kan teknologierne bruges, så de støtter samarbejdet?
  • Hvordan forandrer teknologien praksis?
  • Hvordan forandrer praksis teknologien?

Alle spørgsmålene i dette lille notat kan bruges som en checkliste, når samarbejdet i projektet fortsætter.

 

Med Assisterende Hilsen

Klaus, Pernille og Tom