Speciale: En bæredygtig assisteret fjernundervisning?

En bæredygtig assisteret fjernundervisning?

Hvis vi vil gøre op med det 20. århundredes tendens til at opfatte teknologi som blot et redskab, der ofte skuffer i forventninger til at revolutionere og forbedre undervisning og læreprocesser, skal vi forstå teknologien.

I foråret 2017 skrev jeg på kandidatuddannelsen i IT – didaktisk design speciale om assisteret fjernundervisning. Specialet endte ud med at være et teoretisk funderet bud på principper for en assisteret fjernundervisning. En af de vigtigste pointer er, at teknologien skal anerkendes som en aktiv medspiller i en undervisning, hvor assistenterne må fokusere på at opøve teknologiforståelse. Assistenterne og undervisningen må ligeledes have et mindset, der er betonet af dem som værende de didaktiske og pædagogiske designere af en undervisning, hvor der skal kollaboreres om at stilladsere elevernes læreprocesser.

“… educational technology is less about devices and applications, and more about what is ‘done’ with these devices and applications – that is, practices and meanings.” Neil Selwyn, 2017

Figur: mit bud på brud med hype-hope-disappointment tendensen.

Specialet trækker på mange teoretikere – læringseksperter såvel som teknologiske filosoffer. En af disse er Neil Selwyn (EdTech professor), der blandt andet plæderer for en kritisk konstruktiv tilgang til  teknologier i uddannelsessystemt, så vi ikke risicikere at havne i den kedelige hype-hope-dissapointment cyklus (Selwyn, 2017), hvor vi på grund af en hype ukritisk implementerer digitale teknologier med håbet om, at det vil løse en masse udfordringer. Erfaringer og historien har vist, at vi ender med at blive skuffede og teknologien eller konceptet mislykkes og går i glemmebogen. Specialet giver gennem at argumenteret rammeværk og de føromtalte principper et bud på, hvordan vi så netop sikrer, at assisteret fjernundervisning kan bryde tidligere tiders cyklusser og blive bæredygtig, således projektet får en vedvarende effekt. For det kunne da være ret fantastisk, hvis et sådan projekt om læring på tværs af tid og sted kunne mere end blot løse et geografisk problem, og være et eksempel på, hvordan man skaber en meningsfuld kultur omkring udvikling af IT i undervisningen.

specialet kan du læse og se flere af de mange pointer, modeller og figurer, hvormed jeg argumenterer for principperne. Få ligeledes en fuld liste over referencer.