Speciale om assisteret fjernundervisning i naturfagsundervisning

Undersøgelsesbaseret assisteret fjernundervisning i folkeskolen

Morten Færk Rygaard skrev i foråret 2017 sit speciale omkring assisteret fjernundervisning i naturfagsundervisning i forbindelse med sin kandidatuddannelse i IT-Didaktisk Design ved Aarhus Universitet. Specialet tager udgangspunkt i Kalundborg Kommune, der indgår i Projekt Nordvestsjælland.

Om specialet

Specialet “Undersøgelsesbaseret assisteret fjernundervisning i folkeskolen” undersøger og udvikler gennem Research through Design (Dalsgaard, 2010) en signaturpædagogisk (Shulman, 2005) tilgang til fjernundervisning i den danske folkeskole. Med udgangspunkt i forskningsprojektet Assisteret Fjerundervisning i Folkeskolen (Styrelsen for IT & Læring samt Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet), helt specifikt med udgangspunkt i Kalundborg Kommunes ønske om at kigge nærmere på potentialerne for assisteret fjernundervisning i forbindelse med folkeskolens naturfag, demonstrerer specialet hvordan man gennem en designorienteret og signaturpædagogisk tilgang til udviklingen af formater og systemer i naturfagsundervisningen, kan arbejde produktivt med at indlejre fagdidaktisk tænkning og praksis i allerede eksisterende teknologier og platforme.

Specialet præsenterer således resultaterne af et 6 måneder langt Research through Design der kombinerer Moores teori om transaktionel distance (Moore, 1997), Shulmans teori om signaturpædagogik (Shulman, 2005) og Wengers teori om praksisfællesskaber (Wenger & snyder, 2000). Specialet resulterede i udviklingen af konkrete afprøvede koncepter og et teoretisk-metodisk rammeværk for fagdidaktiske strukturer i undersøgelsesbaseret fjernundervisning.