CUDIM Blogs

CUDIM Blogs

Faglig formidling med undervisningsblogs

CUDiM Blogs

CUDiM Blogs er et tilbud til undervisere på Aarhus Universitet om at kommunikere, samarbejde og dele viden med de studerende. CUDiM Blogs arbejder med it-understøttet læring og formidling af fagligt stof gennem online studenteraktiviteter.
Øg studenteraktivitet gennem online samarbejde og produktion
Opbyg en faglig ressource til faglig formidling og feedback
Styrk den faglige dialog og diskussion uden for undervisningen

OM CUDiM BlOGS

OM CUDIM BLOGS

CUDiM Blogs er udviklet og vedligeholdes af EdTech Lab, der arbejder med it-understøttet læring og formidling af fagligt stof gennem styrkelse af online studenteraktiviteter og er tilknyttet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet. CUDiM Blogs er et tilbud til undervisere og studerende om at kommunikere, samarbejde og dele viden – også på tværs af kurser og uddannelser. Kontakt os for at få oprettet en blog. Du kan som underviser oprette en kursusblog til faglig formidling, der sikrer brugervenlighed og tilgængelighed i forbindelse med undervisningssituationer, forskning eller lignende. Det kan også være gavnligt at oprette gruppeblogs, hvor studerende i grupper kan formidle faglige emner, aflevere gruppeprodukter eller give feedback på hinandens arbejde. Se mere om, hvordan blogs kan bruges i undervisningen på AU Educate.

Vi benytter WordPress, som er et brugervenligt system, der giver mulighed for let at oprette og bruge blogs i undervisningen. Platformen understøtter flere brugere, som kan inviteres ind til at lave oplæg eller kommentere, hvilket er med til at skabe en fri dialog og diskussion på det faglige indhold. Det er nemt at bruge og kræver ikke omfattende tekniske kompetencer.

 

ØGET STUDENTERAKTIVITET

Brug af blogs i undervisningssammenhænge kan øge studenteraktiviteter ved at udnytte teknologiens potentialer til at styrke studerendes vidensdeling, samarbejde og produktion samt kommunikationen med hinanden og underviser. En styrkelse af online aktiviteter kan medvirke til at udnytte den fysiske tilstedeværelse til yderligere dialog, diskussion og vejledning. Brugen af blogs i undervisningssammenhænge kan derfor både blive brugt til at styrke det faglige niveau under forelæsning, men ligeledes gavne kurser, hvor de studerende sjældent mødes fysisk.

 

FAGLIG FORMIDLING OG FEEDBACK

Blog-formatet giver mulighed for at facilitere faglig formidling og strukturere de studerendes selvstændige arbejde i undervisningen. Det giver mulighed for feedback mellem de studerende og øger bevidstheden om den faglige formidlingssituation. Når formidling på blogs tager afsæt i undervisningen, får de studerende mulighed for at øve skriftlige formidlingskompetencer, fokusere på læseren og give feedback på hinandens faglige arbejde. Blog-formatet giver de studerende erfaring med formidling af et fagligt indhold til en bredere målgruppe.
Blogsformatet lægger op til en åben kommunikation, som andre kan følge med i – både inden for og uden for kurset. Den åbne kommunikationsform kan have en motiverende effekt på de studerende, som derved bidrager til en faglig ressource til andre end dem selv. Du kan læse mere om brug af it i undervisningen på AU Educate.

 

WORKSHOPS I BRUG AF BLOGS
EdTech Lab afholder workshops, der giver værktøjer til organisering af bloggens indhold samt tilrettelæggelse af forløb med online formidling. På denne måde får du som underviser bedre mulighed for at overskue og strukturere skriftlige opgaver og afleveringer i løbet af semestret. Workshoppen retter fokus mod de studerendes skriftlige studieaktiviteter og giver underviseren muligheder for at lade de studerende producere og kommentere på fagligt indhold, som er synligt for andre studerende.